top of page

Munktellbadet räknare besökare med IMAS 3D-sensorer

Munktellbadet i Eskilstuna har valt IMAS besöksräknare med HaaS-koncept, utan startkostnad eller bindningstid.


Fullständig besöksstatistik per timme levereras och sammanställs för analys i webbportalen Xperio. All besöksdata är helt anonym och kan inte kopplas till enskilda individer på något sätt. Personalen kommer framöver att få värdefulla insikter om hur besöksflöden ser ut på anläggningen.


HaaS står för Hardware as a Service, och innebär att all hårdvara (3D-sensorer, adaptrar, routrar etc) som behövs för installationen förblir IMAS egendom, som kunden endast betalar en liten månadskostnad för att nyttja. I månadskostnaden ingår även att IMAS står för drift och underhåll, statistikhämtning, datalagring samt analysverktyg i webbportalen. Konceptet innebär att ingen investeringskostnad uppstår, vilket gör det ännu enklare att komma igång med besöksräkning.

Comments


bottom of page